קרן השתלמות

עובדי הוראה, העובדים במחצית משרה לפחות ושאינם חברים בקרן השתלמות אחרת, או עובדים 1/3 משרה, שזו עבודתם היחידה, זכאים להצטרף לקרן ההשתלמות למורים המתנהלת בבנק הבינלאומי הראשון 
  • חלק העובד 4.2% יורד ישירות ממשכורתו של העובד, חלק המעביד 8.4% ישולם על ידי המעסיק. סה"כ צבירה (עובד + מעביד) מסתכם בשיעור של 12.6% מהמשכורת.
  • מרצים חדשים באורנים או מורים חדשים בקרן ההשתלמות יפנו למשרדי כ"א בהוראה לקבלת טפסי הרשמה.
  • ​לתשומת לבכם: הפרשות לקרן ההשתלמות אינן יכולות להתבצע רטרואקטיבית. מרצה שלא יסדיר את הצטרפותו לקרן עם תחילת עבודתו במכללה יאבד את זכויותיו לאותה שנה.
Footer Mobile