הצהרה על עבודה יחידה או תיאום מס

  • מורים אשר עבודתם במכללת אורנים הינה עבודתם היחידה וכן מורים בשנת השתלמות העובדים חלקית, יצהירו על כך בטופס מיוחד (טופס 130) שאם לא כן ינוכה משכרם מס הכנסה בשיעור המירבי.
  • מורים העובדים במקומות עבודה נוספים יבצעו תאום מס אצל פקיד השומה במקום מגוריהם, לצורך קביעת שיעור ניכוי המס ממשכורתם
  • ​(יש להסדיר את נושא המס לגבי כל שנת מס בנפרד)
Footer Mobile