קביעות

  • שלוש שנות עבודה רצופות בהיקף של שליש משרה לפחות, שלא על פי חוזה מיוחד, הן תנאי לקביעות.
  • במקרים מיוחדים בהסכמת המורה ובאישור האירגון היציג של המורה, ניתן להאריך את תקופת הניסיון בשנה נוספת.
  • ​היקף המשרה הקבועה נקבע על פי ממוצע ההעסקה בשנות הניסיון (ללא שעות מילוי מקום ומשימות חולפות) והוא אינו עולה על 100% משרה.
Footer Mobile