שיעור המשרה וימי העסקה בשבוע

בהתאם לחוזר הגף להכשרת עו"ה: 
  • העסקה בהיקף של מעל משרה מחייבת 5 ימי העסקה בשבוע.
  • העסקה בהיקף של משרה אחת מחייבת 4 ימי העסקה בשבוע.
  • העסקה בהיקף של 3/4 משרה מחייבת 3 ימי העסקה בשבוע.
  • העסקה בהיקף של 1/2 משרה מחייבת 2 ימי העסקה בשבוע.
  • ​העסקה בהיקף של עד 1/3 משרה מחייבת יום העסקה בשבוע.
אין כל חזקה למורה על ימים ו/או שעות מערכת. ניתן לשבצו בהתאם לצורכי המערכת בצורה שונה משנה לשנה. 
Footer Mobile