מרכיבי שכר עיקריים

מרכיבי השכר העיקריים הם: תואר אקדמי, ותק בהוראה, ותק צה"ל, גמולי השתלמות 

תואר אקדמי הינו תואר שהוענק במוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי משרד החינוך. 
ותק בהוראה: 
עבודה בהוראה של שליש משרה לפחות מזכה בשנת ותק. 
מורים העובדים באורנים פחות משליש משרה, ימציאו אישור על היקף משרתם במקומות עבודה נוספים, על מנת ששנת ההוראה תוכר להם כשנת ותק. 
מורים שהיו בשנה החולפת בשנת שבתון מלאה מטעם הקרן להשתלמות מורים, יביאו אישור מהקרן על זכאותם לשנת ותק נוספת. 

ותק צה"ל: 
ותק על חודשי שירות חובה בצה"ל יתווסף על סמך הצהרה על גבי טופס מיוחד + צילום תעודת השחרור מצה"ל. 

גמולי השתלמות: 
עובדי הוראה בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה זכאים לגמול השתלמות כגון: 
תואר אקדמי + תעודת הוראה (=כפל תואר), מזכים ב- 8.75 יחידות גמול. 
תואר אקדמי + רישיון הוראה קבוע (=גמול ביניים), מזכים ב- 4 יחידות גמול. 
כל 112 שעות לימוד נושאות ציון, מזכות ביחידת גמול אחת. 
חיבורים מדעיים, פרסומים בתחום הספרות והאומנויות מזכים ביחידת גמול. 
כל יחידת גמול מזכה ב- 1.2% מהשכר ומשולמת כחלק מהשכר החודשי. 
הזכאות ליחידות גמול נקבעת אך ורק על ידי משה"ח, על סמך תעודות, אישורים ופרסומים שממציא המורה. 
בקשות להכרה בגמולים יש להגיש על גבי טופס מיוחד באמצעות מדור מינהל מורים.
Footer Mobile