החזר הוצאות נסיעה

החזר הוצאות נסיעה ישולם במשכורת על פי התעריפים המקובלים. 
  • עובדי משה"ח שאינם מוסעים לעבודה, ימלאו בראשית השנה טופס בקשה להחזרי הוצאות נסיעה ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית על פי כללי משרד החינוך
  • ​עובדי "אורנים" שאינם מוסעים לעבודה, ימלאו בראשית השנה טופס בקשה להחזר נסיעות ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית, על פי כללי "אורנים".
המבקשים החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי,יצרפו לבקשה, מידי שנה, צילומי רישיון רכב ורישיון נהיגה ברי תוקף. 

תחולת התשלום: 
  • לגבי בקשות המוגשות עד סוף חודש נובמבר - תחולת התשלום 1 בספטמבר.
  • ​לגבי בקשות המוגשות לאחר 1 בדצמבר - תחולת התשלום מתאריך קבלת​
Footer Mobile