טופס תויות חניה - מורים

טופס תויות חניה - מורים

​הסדרי חניה - סגל

חניה לסגל אורנים במתחם המכללה
אנשי סגל אורנים המבקשים לחנות בתחום הקמפוס, מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות הרשומות להלן, ולנהוג על-פיהן. בכל מקרה של שאלה או בעיה ניתן להיעזר בשומרים בשער או בדרור שחם, מנהל הביטחון של המכללה (מנב"ט) .
מס' טלפון של דרור הוא - 050-6408832.


כל ההנחיות, ההוראות והאישורים הינם על דעת הנהלת אורנים ובמסגרת סמכותו של קב"ט אורנים. הקפדה ושמירה על נהלים אלה הינה תנאי הכרחי לצורך שמירה על הסדר הטוב במתחם המכללה.


כל הנאמר להלן בלשון זכר, נכון לשני המגדרים במידה שווה.

תווי החניה
סגל מנהלי ואקדמי, יש להגיע למחלקת תפעול ולאסוף את תו החנייה​.
מילוי טופס חנייה לשותפי קמפוס בלבד​ 

את התווית יש לאסוף באופן אישי ממחלקת התפעול בבית 19, ויש להדביקה על שמשת הרכב בצד ימין ביום קבלתה.


קבוצה חלקית של אנשי סגל (בעלי תפקידים אקדמיים, מרצים העובדים בהיקף גבוה משרה העולה על 100% ועובדי "קשת") תקבל הרשאה לחנות במגרשי החניה הנמצאים מול בניין קשת (בית 17). חברי סגל אלה יקבלו מדבקה אלקטרונית (ברקוד) שיודבק על שמשת המכונית. מדבקה זו תגרום לפתיחה אוטומטית של המחסומים בכניסה למגרשי החניה. הזכאים קיבלו הודעות אישיות והרשימה נמצאת בידי עובדות משרד התפעול.

בעת החלפת רכב / מכירה / או לאחר תאונה יש:

א. להודיע על שינוי פרטי הרכב למחלקת תפעול בדואר אלקטרוני: opr@oranim.ac.il 
ב. לנסות להעביר את התווית מהרכב הישן לחדש.
ג. במידה והתווית לא ניתנת להדבקה חוזרת יש להחזירה למחלקת תפעול ולקבל תוויות חדשה.


לידיעתך:

א. יוטל קנס בגובה 100 ₪ בגין אובדן תווית.

ב. בעת החלפה/מכירת הרכב  חובה להסיר את תווית החניה, השארת התווית תחייב בקנס בסך 100 ₪

ג. העברת התווית לאדם אחר היא עבירת משמעת ותטופל בהתאם.

איש סגל המבקש אישור חניה לרכב נוסף מתבקש למלא טופס נוסף עם פרטי הרכב האחר.

​אנשי סגל או הוראה אשר מגיעים עם רכבי קיבוץ שמתחלפים מפעם לפעם, יקבלו תו חנייה, יניילנו אותו, ויניחו אותו מעל לוח השעונים, בצורה גלויה.

דין אובדן התוו הנ"ל הוא כדין כל תוו שלא הוחזר ונמכר יחד עם הרכב או אבד, קנס 250 ₪ .
לידיעה:
בנוסף, ניתן להגיע לשער לדרור או איאד אחרי השעה 9.00, להביא תמונת תמונת פספורט ולקבל אישור כניסה וחנייה מתאימה למספר רכבים ללא צורך במספרי רישוי. אובדן אישור זה אינו כרוך בתשלום קנס. 

נוהלי חניה במכללת אורנים:

אורנים מחזיקה ומתפעלת מספר מגרשי חנייה חלקם מיועדים לסטודנטים ולשותפי קמפוס וחלקם לאנשי סגל המכללה (אקדמי ומינהלי). נוהלי החנייה שלהלן באים להגדיר את סידורי הכניסה, היציאה והחניה שבשטחה. יש להקפיד על נהלים אלה על מנת לאפשר חניה בטוחה וזרימת תנועה מיטבית.

א. אין לחנות הרכבים בצדי הכבישים, בפתח דרכי גישה ובכל מקום שאינו מיועד לחנייה.

ב. רכב רגיל לא יחנה במקומות השמורים לנכים.
ג.  החניה באורנים תהיה על אחריותו המלאה והבלעדית של החונה.
ד.  אורנים אינה אחראית באופן כלשהו לכל גניבה, פריצה, אובדן, שריפה או נזק אחר מכל סוג שהוא, בלא יוצא מהכלל לרכב או לתכולתו, ואין אורנים או מי מטעמה בבחינת "שומר", כמשמעותו בחוק, של הרכב.
ה.  החנייה בחניון "אורנים" אינה מקנה זכות כלשהי מכל סוג בלבד רשות מוגבלת בזמן ובמקום לחנות במקום חנייה פנוי המיועד לחנייה.
ו.   החונה מתחייב לשמור על חוקי התנועה ברחבי הקמפוס, לציית לתמרורים  ולפעול בהתאם לכל הרשום במסמך זה.
ז.   על כל בעל רכב ללא יוצא מן הכלל להישמע להנחיות הבטיחות ובטחון הניתנות ע"י המאבטחים באזור השער במתחם המכללה.
ח.  פרטי רכב שהודבקו לו 2 מדבקות אזהרה יועברו למנהל הביטחון של אורנים, שיחליט כיצד לנהוג במקרים אלה. רכב כזה צפוי לשלילת כניסתו לחניות בתוך אורנים, והנהג צפוי להעברת פרטיו לרקטור ולהעמדה לדין בפני וועדת משמעת.
ט.  נהג רכב אשר יבקש להיכנס לאורנים בסופי שבוע או בימי חג, יידרש לתת לבקשת השומר את סיבת רצונו להיכנס, במקביל למתן אישור הכניסה, ירשום השומר את פרטי הנהג והרכב .תאריך ושעת כניסה ויציאה שלו.
י.   נהיגה במהירות מופרזת בתוך מתחם אורנים, תטופל בדרכים משמעתיות ובחומרה. במקרה זה בסמכות קצין הביטחון להרחיק ליום אחד את הרכב ממתחם אורנים.  במקרי הישנות של נהיגה כזו, תיאסר כניסת נהג הרכב למתחם אורנים לצמיתות.

Footer Mobile