מתווה למענק מחקר לסגל אורנים

מתווה למענק מחקר לסגל אורנים
מטרת קרן המחקר היא לאפשר למרצי/ות אורנים להרחיב ולהעמיק את עיסוקם המחקרי עד לכדי פרסום, לשם קידומם האקדמי. הקרן תאפשר הקצאת תקציב לחברי סגל העוסקים במחקר עבור הוצאות מחקר ישירות ונסיעות לחו"ל לצורכי מחקר.

1.    זכאות בסיסית להגשת בקשות למענקי מחקר
מרצים בעלי/ות תואר דוקטור  המלמדים בפועל  בשנת הלימודים הקרובה באורנים בתכניות לתואר אקדמי, בהיקף כולל של חצי משרה ומעלה (הוראה + תפקיד), עם ותק של שלוש שנים ומעלה (יוכלו להגיש בקשה בשנת ההוראה הרביעית ואילך).

2.    תקציב עבור הוצאות מחקר ישירות ונסיעות לחו"ל לצורכי מחקר
א.    מרצים יכולים לפנות בבקשה לתקציב בגין הוצאות מחקר ישירות (כגון: תשלום עבור עריכה ותרגום, עוזרי מחקר, עיבוד סטטיסטי, שקלוט) ו/או לצורך נסיעה לחו"ל (לכנס, לסדנה מקצועית, להשתלמות קצרה בקיץ, להתפנות לכתיבה, לעבודה בארכיונים או בספריות בחו"ל).
ב.    הבקשה ומתן המענק תקפים לשנה אחת בלבד. היקף בקשת התקציב לא יעלה על 10,000 ₪ בשנה. אין אפשרות להעביר יתרה שלא תנוצל בשנת התקציב לשנה נוספת. במקרה של אי ניצול תקציב המחקר במלואו או בחלקו, ורצון לממשו בשנה העוקבת, תידרש הגשה של בקשה נוספת לקראת שנת התקציב הבאה.
ג.    כל ההוצאות תוכרנה רק מול קבלות מקוריות.

3. אישור מענקי המחקר
א.    האחריות למימוש מתווה מענקי מחקר זה מצויה בידי הנהלת הרשות למחקר שפועלת במסגרת הרשות למחקר ולהערכה. הרכב הנהלת רשות המחקר: ראשת הרשות למחקר (יו"ר), רקטור, דיקנ/ית הפקולטה לחינוך, דיקנ/ית הפקולטה למח"ר, דיקנ/ית הפקולטה ללימודים מתקדמים, מנהל/ת בית הספר הבינלאומי, יו"ר ועדת מינויים, פרופסור נוסף (שאינו יכול ליהנות מקרן המחקר, מינוי של הנשיאה), ומנכ"ל אורנים כמשקיף.

4. לוח זמנים

הפצת קול קורא לסגל: סוף מרץ-תחילת אפריל
מועד אחרון להגשת בקשות למענק מחקר – 1.5.
אישור ההצעות ושליחת תשובות בתחילת סמסטר א'.


5.  הנחיות להגשת הבקשה למענק מחקר
יש למלא טופס בקשה לטופס מקוון.

6.  קריטריונים למיון
  • תרומת ההצעה לקידום אקדמי של המרצה בתחום מחקרו/ה.
  • שותפות וסיוע של גורמים מחוץ לאורנים.
  • מענקי מחקר קודמים מטעם אורנים ועמידת המבקש/ת בלוח זמנים, בחובת דיווח תקופתית ובפרסומים.
  • המלצה מחוקר/ת בכיר/ה בתחום, אם המרצים המבקשים אינם בדרגת מרצה בכיר.
  • חוקרים שאינם מקבלים מענק מקרן קשרי מדע באורנים יקבלו העדפה בקרן זו

7.  חובות מקבל המענק לאחר השלמת המחקר
  • כל יצירה שנעשתה בעזרת מענק המחקר של רשות המחקר באורנים (ספר, מאמר, קטלוג) יש לציין לגביה באופן בולט את תרומת מכללת אורנים. במידה ויש ציון של דוא"ל אישי ביצירה, יש לשלב את זה של אורנים.
        דוגמה לאיזכור נאות: "מחקר זה נערך בתמיכת מכללת אורנים"
"This Research Was Supported by "ORANIM" Academic College of Education"
  • לשלוח לרשות המחקר רישום ביבליוגרפי מלא של הפרסום, ואם ניתן, את קובץ הפרסום עצמו או קישור אינטרנטי.


1 - במונח "מחקר" הכוונה לסוגים שונים של מחקר: תיאורטי, אמפירי, עיוני, יישומי – ביצוע מחקר, כתיבה ופרסום, וכן יצירה ספרותית (שירה, פרוזה) ואמנותית.
2 -  אמנים שאינם בעלי תואר ד"ר זכאים ליהנות מקרן המחקר בכפוף לתנאים הבאים: מלמדים באורנים בתכניות לתואר אקדמי, בהיקף כולל של חצי משרה ומעלה (הוראה+תפקיד), עם ותק של שלוש שנים ומעלה; פירסמו שלושה פריטי יצירה אישיים משמעותיים כמו: תערוכות יחיד מוזיאליות במוזיאונים/חללי תצוגה מוכרים בישראל ובעולם, פסטיבלים, ותיאטראות; קטלוג ובו מאמר/כתיבה אוצרותית המלווה את העשייה; מילוי תפקיד חוץ קוריקולרי במוסד אקדמי מוכר (ריכוז פרוייקט, ריכוז מקצוע, אוצרות תערוכת בוגרים).
3 - למען הסר ספק - מרצים הנמצאים בחל"ת לא יהיו זכאים בעת זו למענק

נוהל גמלאים פעילים
Footer Mobile