עורך תוכן [2]

פנייה ליחידה

הצוות המנהלי:

רכזת תקציב
​04-9838960

מנהל סטודנטים
​04-9539669

מנהל סטודנטים
​04-9539669

רכזת קורסים וסטודנטים
​04-9539669

מידע והכוונה לימודי חוץ:
04-9838888​​​

פקס: 04-9838761
מרכז מידע והכוונה אורנים: 1-800-30-10-80

מידע מפורט ניתן לקבל במשרדי הפקולטה ללימודים מתקדמים, בית מספר 42 כניסה 2, בימים א'-ה', בין השעות: 08:00-15:00​

Footer Mobile