external studies Contact

לימודי חוץ באומנות

רכז התכנית : יוחאי אברהמי, ראש המכון לאמנות
לפרטים וייעוץ אקדמי ניתן לפנות 
למשרדי המכון לאמנות נורית – 04-9838751
שעות לימוד אקדמיות: 30 /  120 / 180

תכנית לימודי החוץ במכון לאמנות, היא שער כניסה אל עולם האמנות בדרך
של התנסויות מגוונות ביצירה ולמידה המותאמות ליכולת של כל סטודנט/ית בהתאם לרקע שלו/ה.
המתעניינים מוזמנים להרכיב בהתייעצות עם סגל המכון לאמנות מערכת שתתאים למקומה
של האמנות בחייהם.
 
קהל היעד
  • מתעניינים בהעשרה בתחומי יצירה שונים.
  • מתעניינים בשנת השלמה לקראת לימודי 'תרפיה באמנות'. 
  • מתעניינים בשנת מבוא, הכנת תיק עבודות לתואר ראשון באמנות.
 
תנאי הקבלה
לקורסים במתכונת סדנה פתוחה נדרש אישור השתתפות ממרצה הקורס (לאור בחינת הרקע של המתעניין/ת בתחום הנלמד)

היקף ומועד הלימודים
הקורסים נעים בין 30 ל- 180 שעות אקדמיות, סמסטריאליים או שנתיים 
ימי שלישי בין 08:00 ל- 19:00 ורביעי בין 08:00 ל-13:00
 
תהליך הלמידה
  • קורסי יצירה במתכונת סדנה פתוחה – עבודה במדיום ספציפי, בסדנת אמן, הנחיה אישית ומותאמת לרמת הלומד/ת אינם מוכרים לתואר אקדמי.
  • קורסי סדנאות יצירה – למידת מדיום תוך הכרת אופיו ואופן שימוש, היכרות עם ביטויו בתולדות האמנות, עבודה עפ"י תרגילים בהנחיה אישית מותאמת לרמת הלומד/ת מוכרים לתואר אקדמי.
  • קורסי תיאוריה – היכרות בסיסית היסטורית ותיאורטית עם תולדות אמנות המערב ואמנות בישראל.
 
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

ניתן לבחור כל אחד מקורסי היצירה והתולדות של התואר הראשון, ההרשמה לקורס על בסיס מקום פנוי.
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

קורסים לבחירה (לחץ לצפייה):​
יום שעות לימוד קורס מרצה מס' מפגשים שעות שכ"ל
ד' 8:00 - 13:00 תחריט סדנה מתכונת יום אחד גיגי רם 30 180

ההרשמה לקורס נסגרה - קורס מלא
א'
16:00-8:00
תחריט סדנה מתכונת יום אחד
גיגי רם
30
180

ג' 8:00 - 13:00 פיסול סדנה פתוחה דליה מאירי 30 180   
ג' 12:00 - 15:30 ציור דורון וולף 30 120
ג' 8:15 - 11:30 רישום עיינה שני 30 120
ג' 15:45 - 19:00 פיסול אורלי סבר 30 120  
הרשמה מקוונת תשע"ח