external studies Contact

השלמות ללימודי תרפיה באמנות/שנת מבוא לקראת תואר ראשון

​לקראת לימודים גבוהים (תואר שני ומעלה) בתרפיה באמנות נדרשות לכם, המתעניינים בכך, השלמת שעות בשלושת תחומי היצירה: ציור, פיסול ורישום. המכון לאמנות מציע קורסים אקדמיים מעולים, אותם מלמדים אמנים, בוגרי תכניות ה MF.a
רכזת: נעה צורן, המכון לאמנות
לפרטים וייעוץ אקדמי ניתן לפנות
למשרדי המכון לאמנות
נעה/נורית 049838751/0   
noa_t@oranim.ac.il

סמל תכנית: 20200
סה"כ - 360 שעות יצירה  (רישום, פיסול/פיסול קרמי, ציור).
למי שנדרשות לו עוד שעות אמנות יוצעו קורסי יצירה מתחומים שונים הנלמדים במכון.
 
קהל היעד
סטודנטים המעוניינים בלימודי השלמה לקראת לימודי תרפיה באומנות לתארים מתקדמים

היקף ומועד הלימודים
הלימודים מתקיימים בהתאמה לשנה האקדמית במכללת אורנים.
יום ד', בין השעות 8:15 ל 19:00. הקורסים במתכונת שנתית.
 
שכר לימוד
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות המכללה, לרבות אגרת שימוש  שנתית בסדנאות היצירה בסך 150 ₪ .
למידע על שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע והרשמה: 1800-30-10-80
 
חובות הסטודנט
80% נוכחות.
הגשת  תרגילים ועבודות במהלך הקורסים.
 

נושאי הלימוד- 3 קורסים לבחירה:
היקף ושעות שם הקורס מרצה

מועד

שנתי, 120 שעות פיסול שרון גלזברג יום ד', 8:15 – 11:30

היכרות והתנסות עם טכניקות וגישות שונות בפיסול. רכישת יסודות ומושגים במדיום הפיסולי. 
נלמד על הקשר המתבקש בין פיסול לסביבת התצוגה והקשר שבין בחירת החומרים הפיסוליים
למשמעות האובייקט. חומר, טקסטורה, צבע, זמן , טרנספורמציה, תלוי מקום, רדי-מייד וליקוט יהיו רק חלק מהנושאים בהם תעסוק הסדנה.

שנתי, 120 שעות פיסול וחומר ​ ​ יעל אורן סופר יום ד', 8:15 – 11:30
  ​ ​ ​ ​ ​
שנתי, 120 שעות רישום​ ​ עינה שני יום ד', 12:00 – 15:30
תרגול רישום מתוך התבוננות.  התרגול יתבצע מול מבחר של נושאים: טבע, דומם, פורטרט, גוף אדם ועוד. התרגול ידגיש את יחודו של התחום ויאפשר התנסות במגוון של חומרים. ​ ​ ​ ​ ​
שנתי, 120 שעות ציור ​ ​ דורון וולף יום ד', 15:45 – 19:00
לימוד יסודות הציור ועבודה בצבע. ציור מהתבוננות. הפשטה והשטחה . קו כתם, דיוקן ודיוקן עצמי, ציור נוף ופיתוח נושא אישי.  התייחסות והשוואה לצורך לימוד מאמנים מן העבר ומזמננו, הרחבת הביטוי האישי בציור. ​ ​ ​ ​ ​
הרשמה מקוונת תשע"ט