external studies Contact

השלמות ללימודי תרפיה באמנות/שנת מבוא לקראת תואר ראשון

רכזת: נורית סלפטר, המכון לאמנות 
לפרטים וייעוץ אקדמי ניתן לפנות 
למשרדי המכון לאמנות נורית – 04-9838751   
סמל תכנית: 20200
​סה"כ - 360 שעות יצירה  (רישום, פיסול/פיסול קרמי, ציור).
למי שנדרשות לו עוד שעות אמנות יוצעו קורסי יצירה מתחומים שונים הנלמדים במכון  
לאמנות (בימים נוספים במהלך השבוע, א, ב, ד, ה).המידע ינתן החל מחודש יוני 2016 באתר המכללה.
 
קהל היעד
סטודנטים המעוניינים בלימודי השלמה לקראת לימודי תרפיה באומנות לתארים מתקדמים
היקף ומועד הלימודים
יום ג', בין השעות 8:15 ל 19:00. הקורסים במתכונת שנתית.
לחייבים בהשלמות של לימודי פסיכולוגיה ניתן להשלים בימי ו'
 
שכר לימוד
בקורסי היצירה תיגבה אגרת שימוש  שנתית בסדנאות בסך 150 ₪ .
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
למידע על שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע והרשמה: 1800-30-10-80
 
חובות הסטודנט
80% נוכחות.
הגשת  תרגילים ועבודות במהלך הקורסים.
 
ייעוץ ינתן ע"י נורית סלפטר, רכזת אקדמית במכון לאמנות 04-9838750 nurit_sal@oranim.ac.il

​ נושאי הלימוד- 3 קורסים לבחירה:​​​
מועד מרצה שם הקורס שעות לימוד שכר לימוד בקורסי היצירה תיגבה אגרת שימוש  שנתית בסדנאות בסך 150 ₪ עבור כל קורס.

יום ג'

8.15-11.30

עיינה שני

רישום​ תרגול רישום מתוך התבוננות.  התרגול יתבצע מול מבחר של נושאים: טבע, דומם, פרוטרט, גוף אדם ועוד. 

התרגול ידגיש את יחודו של התחום ויאפשר התנסות במגוון של חומרים

120 (2סמסטרים)

יום ג'

12.00 – 15.30

דורון וולף
(M.F.A)
ציור לימוד יסודות הציור ועבודה בצבע. ציור מהתבוננות. הפשטה והשטחה . קו כתם, דיוקן ודיוקן עצמי, ציור נוף ופיתוח נושא אישי.  התייחסות והשוואה לצורך לימוד מאמנים מן העבר ומזמננו, הרחבת הביטוי האישי בציור. 120 (2סמסטרים)

יום ג'

15:45 – 19:00

אורלי סבר
(M.F.A)
פיסול נלמד טכניקות בסיסיות, פיסול מתוך התבוננות, הוספה, גריעה וטכניקות מתקדמות כמו יצירת תבניות ויציקות ובניית קונסטרוקציות. 120 (2סמסטרים)