Contact Form

חינוך והוראה לכיתות היסוד

​​תואר: B.A - בוגר במדעי הרוח B.Ed - בוגר בהוראה (בחוגים הנלמדים) 
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר היסודי​
​​​​​​​
"ללמד זה ל​נגוע בחיים, לתמיד"
( גו'ן דיואי)​​
​​​
להיות מורה ומחנך בביה"ס היסודי זה להיות מנהיג ומוביל במערכת החינוך.

​המסלול לחינוך והוראה בבית הספר היסודי מכשיר מחנכים ומורים לכתות א'-ו' של בית הספר היסודי.
מטרת תוכנית הלמודים היא להכשיר מורים בעלי השקפת עולם הומניסטית, בעלי ידע בתחום הדעת, החינוך והפסיכולוגיה, מחנכים שיוכלו לסייע לתלמידיהם להגיע למיטבם כבני אדם וכאזרחים המשתלבים בחברה ותורמים לה.

לימודי ההוראה משלבים בין תיאוריה ומעשה. ההתנסות בלימודי הוראה מהווים ציר מרכזי של ההכשרה. 
הלימודים מקנים כישורי הוראה/למידה/הערכה עדכניים המעשירים את ארגז הכלים המקצועי.
הלמידה חווייתית, מתרחשת בקבוצות קטנות ומלווה בהדרכה מקצועית ואישית.
זוהי למידה שיש בה נגיעה בחיים והיא מזמנת תהליכי התפתחות והעצמה אישית.

בוגרי המסלול משתלבים בהצלחה במערכת החינוך וצומחים להיות מנהיגים ומובילים בבית הספר ובקהילה.

סטודנטים מספרים על חווית הלימוד בלימודי הוראה, הכלים והניסיון שרוכשים במסגרת לימודי ההוראה ואימוני ההוראה.