Contact Form

חינוך והוראה לכיתות היסוד

​​תואר: B.A - בוגר במדעי הרוח B.Ed - בוגר בהוראה (בחוגים הנלמדים) 
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר היסודי​
​​​​​​​
"ללמד זה ל​נגוע בחיים, לתמיד"
( גו'ן דיואי)​​
​​​

 

 

22http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/2.jpgלמידה שיש בה נגיעה בחיים והיא מזמנת תהליכי התפתחות והעצמה אישיתFalse
33http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/3.jpgיצירתיות וחדשנות במעגל ההוראהFalse
44http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/4.jpgשפה ותרבות - אוריינות שפתית וזהות תרבותיתFalse
55http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/5.jpgפיתוח תפיסות, יכולות קוגניטיביות ואישיות של המורה והתלמידFalse
77http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/7.jpgהכיתה כפסיפס חברתי False
88http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/8.jpgהתנסות וליווי התנסות בבית הספרFalse

להיות מורה ומחנך/ת בביה"ס היסודי זה להיות מנהיג/ה ומוביל/ה במערכת החינוך.
מטרות התוכנית להכשרה לתפקיד מורה מחנכ/ת בבית הספר היסודי הן לפתח ולגבש זהות מקצועית אישית ומקצועית, להקנות כלים מעשיים ויצירתיים להוראה ולאפשר מרחב בטוח להתנסות ולשכלול מעשה ההוראה.
התוכנית נוגעת בהיבטים השונים המאפיינים את מעשה ההוראה ביסודי, פיתוח תפיסות, יכולות קוגניטיביות ואישיות של המורה והתלמיד, היכרות עם הפסיפס החברתי המגוון המרכיב את הכיתה, למידה של מעגל ההוראה והלמידה בדרכים יצירתיות וחדשניות ודרכים להקניית אוריינות שפתית וזהות תרבותית.
זאת באמצעות לימודים במכללה והתנסות מעשית בבתי הספר.

בוגרי המסלול משתלבים בהצלחה במערכת החינוך וצומחים להיות
מנהיגים ומובילים בבית הספר ובקהילה.
Footer Mobile