Contact Form

החוג למדעים מדויקים

​החוג למדעים מדויקים הינו חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה, וממוקם בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית-טבעון.

כל התארים הם של אוניברסיטת חיפה.
הלימודים בחוג הם דיסציפלינאריים ומאפשרים המשך לימודים לתארים גבוהים במתמטיקה, פיזיקה ולימודי מדעי המחשב באוניברסיטאות שונות בארץ.
כל המסלולים כוללים לימודים לקראת תעודות הוראה של משרד החינוך.

לאורך השנים, השתלבו בוגרי החוג בהצלחה בעבודה במוסדות חינוך מהטובים בארץ, לעתים כבר במהלך לימודיהם. חלק מהבוגרים המשיכו לתארים גבוהים ולקריירה אקדמית הן בתחומי המדעים והן בהוראת המדעים. סגל המרצים בחוג מורכב מחוקרים הפעילים בתחומים מגוונים בחזית המדע, ויחד עם זאת מחויבים להוראה ומקדישים לסטודנטים מזמנם ומרצם – הרבה מעבר למקובל ברוב החוגים באוניברסיטאות בארץ. 

הלימודים בחוג מתקיימים לרוב בכיתות קטנות יחסית ובאווירה נינוחה. הסטודנטים זוכים ליחס אישי, לתמיכה ולייעוץ בכל שלב של לימודיהם. צורת ההוראה מאפשרת שימת דגש על טיפוח הסקרנות האינטלקטואלית, האהבה למקצועות המדעיים ופתיחת אופקים לחידושים.