כנסי "מחקר, עיון ויצירה באורנים"

קול קורא לכנס מחקר, הוראה ויצירה החדש שלנו!
לכל אנשי ונשות הסגל באורנים שלום רב!            
אנחנו שמחים לצאת עם קול קורא לכנס מחקר, הוראה ויצירה החדש שלנו!
הכנס יתקיים ביום שני, ב' בתמוז, תשפ"ד, 8 ביולי 2024

הגשות יתקבלו עד ל- 7.1.2024

ניתן יהיה להציג בכנס במספר דרכים
  • הרצ​אה (עד 20 דקות כולל שאלות)
  • מושב בנושא משותף (עד 4 הרצאות במושב)
  • סימפוזיונים לקבוצות מחקר או לקבוצות מרצים.ות המעוניינים.ות להציג עשייה מתחום ההוראה כולל אפשרות למפגש סדנאי.
  • שולחן עגול בנושא אקטואלי במחקר, מדיניות בחינוך, הוראה והכשרת מורים כולל בעת מלחמה ומשבר. 
  • פוסטר (כרזה) על גבי קאפה/דיגיטלי
  • מושב להצגת ספרים חדשים של סגל אורנים "מספרים על ספרים" (מינואר 2023 ואילך)

אודות הכנס השנתי
הכנס המדעי השנתי "מחקר, עיון ויצירה באורנים" הינו אירוע משמעותי בהווית המכללה, בו מציגים אנשי הסגל האקדמי באורנים היבטים מעשייתם ויצירתם האקדמית החובקים תחומי ידע רבים. בכל שנה יש לכנס, לתכניו ולמשתתפיו אופי ייחודי, הנובע מהרכב המשתתפים והיקף עשייתם. בהשוואה רב-שנתית ניכרת עלייה משמעותית בהיקף הפעילות האקדמית של סגל אורנים. נושאי הכנס ותכניו רבים ומגוונים ובחלקם הם פרי שיתוף פעולה עם סגל אקדמי ממוסדות אקדמיים אחרים
 
בשנים האחרונות לקיום הכנס, מספר המשתתפים הפעילים בו עולה על מאה. בכנס כשלושה מושבים, כאשר בכל אחד מהם בין ששה לשבעה תחומים מקבילים. בין תחומי דעת המגוונים, הבאים לידי ביטוי במושבים השונים: חינוך והוראה, אמנות, מדעים והוראתם, מדעי הרוח, מדעי החברה ועוד.מדי שנה מתקיימת במסגרת הכנס תערוכה ובה מגוון פרסומים של עשרות חברי סגל: ספרים, חוברות, מאמרים בכתבי-עת וקטלוגים.

בצד כל אלה - דוחות מחקר והערכה שבוצעו על ידי הסגל במסגרת הרשות למחקר ולהערכה (הערכה פנימית וחיצונית). אין ספק שיבול משמעותי זה מהווה עדות לתרבות מחקר ויצירה מרשימה המהווה תשתית להתפתחות אקדמית של הסגל בפרט ולזו של המכללה בכלל.

פרופ' מילה שוורץראשת הרשות למחקר ולהערכה באורנים

Footer Mobile