הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה ובטיפול

תכניות המיועדות להכשיר אנשי מקצוע לעסוק בפסיכותרפיה רב ממדית, להכשיר עובדי חינוך לזהות קשיים של ילדים ונוער הנמצאים במצוקה ולתת סיוע ראשוני, ולהכשיר אנשי מקצוע לעבודה טיפולית רגשית הנעזרת בבעלי חיים.​