external studies Contact

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - התמקצעות

לימודי תעודה - הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA  
הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הוראה מתקנת כלי הלימודי תעודה - ערכה והתערבות בערבית  
הוראה מותאמת, מתקנת - כלי הערכה והתערבות בערבית

מטרות הלימודים:
*להקנות ידע מקצועי ומיומנויות רלוונטיות להוראת ערבית ולהוראה בערבית לתלמידים עם ליקויי למידה וקשיי למידה.
*להעמיק את הידע האקדמי והמעשי של מורים המלמדים בערבית..   

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימוד תעודה -  ערבית  מאבחן ערבית  
הכשרת מאבחנים דידקטיים בערבית

אבחון הינו נדבך מרכזי בתחום ליקויי למידה. ידע בתחום האבחון מסייע למורה להבין את צרכי התלמיד ודרכי העבודה המומלצות עבורו, ובכך מהווה את המפתח להצלחתו!
התכנית הייחודית להכשרה למאבחנים דידקטיים בשפה הערבית באורנים פותחה יחד עם אגודת ניצן שהינה הארגון הגדול בארץ לטיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה.   

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה - הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית  
הוראה מותאמת, מתקנת וכלי אבחון באנגלית – קורס מקוון (Online)

מטרות הלימודים:
העמקת הידע בתחום הוראת אנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה ורכישת ידע מקצועי הנחוץ להוראה מתקנת באנגלית...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הוראה מתקנת –לימודי תעודה בעברית ובחשבון  
הוראה מותאמת, מותאמת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

מטרות הלימודים:
*פיתוח הבנה של מודלים תיאורטיים המנחים את הליך ההערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון.
*פיתוח יכולת הערכה של מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית ומיומנויות...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה - למטפלים ממקצועות הבריאות  
התאמה לעבודה במערכת החינוך למטפלים ממקצועות הבריאות

נושאי הלימוד:
*הבסיס התחיקתי לעבודת מטפל במערכת החינוך.
*תכניות לימודים ושיטות הוראה בחינוך המיוחד.
*שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, עבודה עם הורים וגורמי חוץ...​

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​​

Footer Mobile