קרן משפחת ליאון

קרן לאון
קרן משפחת ליאון מקדמת שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים באמצעות חיזוק וביסוס מחנכי ומחנכות הכיתה בישראל.  

פיתוח שדה 
פיתוח מסלולים חדשים לפיתוח מקצועי בשיתוף משרד החינוך, להרחבת מרחב האפשרויות של תפקיד מחנכת הכיתה והקניית כישורים, פרקטיקות מיטביות, תפיסות ופלטפורמות פיתוח ולמידה.

פיתוח ידע 
איתור והנגשת פרקטיקות, תובנות ושיטות עבודה מובילות, בשיתוף ובעזרת עשרות מחנכות כיתה ומנהלות מובילות מרחבי הארץ.

פיתוח שותפויות 
הקרן פועלת מתוך שותפות, למידה וחיבורים למהלכיי הליבה שמקדם משרד החינוך ומייצרת שיתופי פעולה מגוונים עם עמותות, קרנות וארגונים הפועלים בתחום.Footer Mobile