טופס נייח

הכשרת מנהלים לבתי-ספר

​​
ההרשמה והמיון לתכנית מתבצעים באחריות בלעדית של מכון אבני ראשה ומשרד החינוך.
הרישום לשנת תשפ"א הסתיים.
המעוניינים להירשם לתשפ"ב מוזמנים לעקוב העיתונים ובאתר אבני ראשה לגבי מועד פתיחת ההרשמה.
אתר מכון אבני ראשה
פרטים והנחיות לגבי ההרשמה לתכנית ההכשרה, לגבי תנאי הסף להגשת מועמדות ושלבי תהליך הרישום והמיון מופיעים באתר מכון אבני ראשה. מומלץ לקרוא בעיון הנחיות אלה.
תשובה סופית למועמדים על קבלתם/אי קבלתם לתכנית תינתן על ידי מכון  "אבני ראשה".


כתבה מעיתון ארגון המורים "קשר עין", ינואר 2009​
 

רכזת התכנית:  ד"ר מירה המאירי
סמל התכנית: 46100
תכנית שנתית
498 שעות לימוד אקדמיות
 
תכנית הכשרת מנהלים באורנים הינה תכנית של משרד החינוך, המופעלת על ידי מכון אבני ראשה. מכון אבני ראשה אמון על יצירה וביסוס של עתודת מנהלי בתי ספר ראויה ואיכותית במדינת ישראל. המכון משמש גורם מקצועי מלווה המסייע למשרד החינוך בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחום של עתודת מנהלים, ובכלל זה סיוע בבחירת המוסדות המכשירים, הפעלת תהליכי איתור ומיון של מועמדים לתוכנית ההכשרה, תהליכי הערכה ובקרת איכות של תוכניות ההכשרה, תהליכי למידה והערכה הקשורים להכשרת עתודה ניהולית ומתן תשתית ידע מבוססת נתונים למשרד וקיום תהליכי מחקר ופיתוח לשם טיוב התהליכים.
התוכנית החדשה להכשרת מנהלי בתי ספר פועלת במוסדות אקדמיים החל משנת הלימודים התשע"ט, והיא מבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא של הכשרת מנהלים לתפקידם.

מטרת הלימודים

 • הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה .
 • יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר.
 • בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול.


מסגרת הלימודים

 • במהלך חופשת הקיץ, מיד לאחר סיום שנת הלימודים בבתי הספר, יתקיימו כ-17  ימי לימודים מלאים, בשעות 8:00 – 17:00 מדי יום.
  כמו כן, במהלך חודש אוגוסט, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, יתקיימו שני ימי התנסות מעשית בבית הספר המכשיר.
 • אין עדיין תאריכים מדויקים לימי הלמידה בקיץ, בשל אי הבהירות באשר למועד סיום שנת הלימודים תש"פ בבתי הספר. תאריכים אלו יעודכנו בהמשך.
 • במהלך השנה יתקיימו הלימודים בימי רביעי מדי שבוע, כאשר חלקם יתקיימו באורנים, וחלקם בבתי הספר המכשירים. תהליכי הלמידה יתקיימו בשני האתרים באופן שיפרו זה את זה ויעשירו את הידע היישומי של פרח הניהול.
 • מועד סיום משוער של שנת ההכשרה תשפ"א – יוני 2021

 
נושאי הלימוד

 • תכני לימוד בשיפור חינוך, הוראה ולמידה  - הוראה ולמידה אפקטיביות, אבחון פדגוגי, הערכה תצפית ומשוב למורים, ניהול פדגוגי מבוסס נתונים.
 • תכני לימוד בניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי – עקרונות התפתחות מקצועית, מנהיגות מבוזרת, ניהול ידע, הובלת צוות.
 • תכני לימוד בעיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון, יעדים, תכנית עבודה
 • תכני לימוד בניהול ארגון – ניהול זמן, ניהול שינוי, ניהול משאבים ותכניות
 • העצמה ופיתוח מנהיגות אישית


שכר לימוד                                                  
4,000 ₪ בשנה, כולל דמי הרשמה

חובות

 • נוכחות מלאה בכל ימי הלמידה וההכשרה המעשית
 • תיעוד שוטף וניהול תלקיט מלווה למידה.
 • ביצוע משימות יישומיות במהלך השנה והגשת תלקיט מסכם.

 
תעודה

 • מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית

הכשרת מנהלים לבתי ספר מטעם מכללת אורנים, משרד החינוך ומכון "אבני ראשה".

 • גמול השתלמות לעו"ה (יש לפנות למחלקת השתלמויות באמצעות טופס בקשה אליו תצורף תעודת סיום כולל ציון)

בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל
איתן שטיינפלד בטלפון 052-2268283, או בדוא"ל eitanst@gmail.com


Footer Mobile