טופס נייח

הכשרת מנהלים לבתי-ספר

​​
רכזת התכנית:  ד"ר מירה המאירי
סמל התכנית: 46100
תכנית שנתית
498 שעות לימוד אקדמיות

הרשמה והמיון לתכנית מתבצעים באחריות בלעדית של מכון אבני ראשה ומשרד החינוך.
הרישום לשנת תשפ"ג הסתיים.
המעוניינים להירשם לתשפ"ד מוזמנים לעקוב בעיתונים ובאתר אבני ראשה לגבי מועד פתיחת ההרשמה.
אתר מכון אבני ראשה

להלן מידע כללי על תכנית הקורס. המידע מיועד למועמדים שקיבלו אישור מאבני ראשה על קבלתם לתכנית באורנים בתשפ"ג. 
פרטים נוספים והנחיות לרישום יישלחו בהקדם, מיד לאחר שרשימת הלומדים תאושר סופית על ידי מכון אבני ראשה.
 • הלימודים בקיץ תשפ"ג יתחילו ביום א', 17.7.22, ויסתיימו ביום ה', 4.8.22. 
 • לומדים בכל שבוע מראשון עד חמישי, מ-8:15 בבוקר ועד 15:30. בין 15:30 ל-17:00 לא תתקיים למידה פיזית במכללה, אך ייהיו מטלות א- סינכרוניות לביצוע בזמן גמיש.
בתאריך 24.8.22 יתקיים יום למידה ראשון בבתי הספר המכשירים. 
 • החל מחודש ספטמבר,  יתקיימו לימודים בכל יום רביעי בשבוע, עד לתאריך הסיום המתוכנן באמצע חודש יוני 2023
כאמור, פרטים מלאים והנחיות נוספות יישלחו, באופן מסודר, בהמשך.


 מטרת הלימודים

 • הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה .
 • יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר.
 • בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול.


נושאי הלימוד

 • תכני לימוד בשיפור חינוך, הוראה ולמידה  - הוראה ולמידה אפקטיביות, אבחון פדגוגי, הערכה תצפית ומשוב למורים, ניהול פדגוגי מבוסס נתונים.
 • תכני לימוד בניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי – עקרונות התפתחות מקצועית, מנהיגות מבוזרת, ניהול ידע, הובלת צוות.
 • תכני לימוד בעיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון, יעדים, תכנית עבודה
 • תכני לימוד בניהול ארגון – ניהול זמן, ניהול שינוי, ניהול משאבים ותכניות
 • העצמה ופיתוח מנהיגות אישית


שכר לימוד                                                  
4,000 ₪ בשנה, כולל דמי הרשמה

חובות

 • נוכחות מלאה בכל ימי הלמידה וההכשרה המעשית
 • תיעוד שוטף וניהול תלקיט מלווה למידה.
 • ביצוע משימות יישומיות במהלך השנה והגשת תלקיט מסכם.

 
תעודה

 • מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית

הכשרת מנהלים לבתי ספר מטעם מכללת אורנים, משרד החינוך ומכון "אבני ראשה".

 • גמול השתלמות לעו"ה (יש לפנות למחלקת השתלמויות באמצעות טופס בקשה אליו תצורף תעודת סיום כולל ציון)

בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל
איתן שטיינפלד בטלפון 052-2268283, או בדוא"ל eitanst@gmail.comFooter Mobile