טופס נייח

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים "אופק חדש"

​ההרשמה הסתיימה
רכזת התכנית:  אורלי פרנקל
​סמל התכנית: 46300
​ 
אודות התכנית
בקורס סגני מנהלים מתקיים "תהליך התפתחות ולמידה של סגני מנהלים המתבסס על ההנחה שהסגן זקוק לתמיכה מתמשכת ולהתפתחות מקצועית ואישית במהלך הקרירה שלו, במיוחד בשנותיו הראשונות בתפקיד. תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים מספקים תמיכה ומסייעים להתמקם מקצועית בתפקיד" (אבני ראשה 2008).
בתהליך הלמידה הקבוצתי נפגשים הסגנים ומתלבטים בסוגיות הנובעות מהתפקיד. הלמידה מאפשרת לסגן המנהל להתבונן על עצמו, להיות מודע למה שעובר עליו בתפקידו החדש, לפתח זהות ניהולית ולחשוב על תהליכים אותם הוא מוביל מתוקף תפקידו תוך רכישת ידע ומיומנויות לביצוע.

מטרות הלימודים
 • לפתח את תפיסת התפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית
  הבית ספרית
 • ליצור משמעות אישית לתפקיד (being) ועיצוב דרכים לתפקוד של סגן המנהל
  (ways of being) כמנהיג פדגוגי שותף למנהל
 • הרחבת הידע והמיומנויות בהיבט ניהולי ומנהיגותי בשילוב כישורים ומיומנויות פדגוגיות המקדמים
  את התפקידים הנדרשים של סגן המנהל
 • להבנות תפיסה והבנה של מנהיגות פדגוגית הממוקדת בהנהגת תהליכי חינוך הוראה ולמידה
  משמעותיים, הממוקדים בפרט, תוך פיתוח הבנת הממדים התומכים בכך.
 • לפתח ראייה מערכתית כוללת ויכולת לתרגם הבנות למהלכים תוך הפעלת שיקולי דעת מורכבים
  ודינאמיים בתנאים של אי ודאות.
 • לשכלל יכולות בין אישיות ומיומנויות ניהוליות תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי, המשרת את
  התפקיד הייחודי של סגן המנהל לתכנון, יישום והערכה של השעות הפרטניות.     

קהל היעד
סגני מנהלים בפועל
 
היקף ומועד הלימודים
ימי ב', בשעות 19.00-15.45, מותנה באישור משרד החינוך

יתרונות הקורס
 • הקורס נותן מענה לצרכיי הפיתוח המקצועי על פני הרצף ומיצובו של הסגן תוך זימון אפשרויות
  לצמיחה
 • קבוצת עמיתים המתמודדת עם אותן דילמות, לסגן בבית הספר אין מקביל לו בתפקיד ולכן יש
  משמעות רבה לקבוצת השווים
 • מסגרת הקורס הינה 40 שעות השתלמות, אין תכניות אחרות בהיקף של 40 שעות.

תחומי לימוד
 • זהות מקצועית
 • הנהגת תהליכי הוראה-חינוך-למידה והערכה
 • מנהיגות
 • הבנת מערכות היחסים הפנים בית ספריים וגורמים חיצונים
 • הכרות עם מודלים שונים של עבודת הסגן
 •  ניהול משאבים ארגוניים
 • ניהול קשרים עם שותפי תפקיד
 • הנהגת צוות
 •  השפעה ושכנוע/ניהול שיחות קשות.
 
שכר לימוד
מסובסד לעובדי הוראה בפועל, מותנה במימון משרד החינוך
יש לשלם דמי טיפול פדגוגי על סך 85 ₪, סכום שנקבע על ידי משרד החינוך ונתון לשינויים
 
חובות
 • נוכחות מלאה
 • הגשת מטלות המבוססות על התנסות יישומית
 • הגשת עבודה סיכום
 
הכרה לקידום מקצועי
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 40 שעות לכל שנה*.
 
אישורים ותעודות
מסיימי הלימודים בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור סיום לימודים.
 
הנחיות משרד החינוך
 • סגן מנהל ילמד אחת ל-3 שנים תהליכי פיתוח מקצועי מדרגות 6-1
 • סגן מנהל שנה ראשונה/ שנה ראשונה להצטרפות "אופק חדש" יתפתח וילמד במסגרת    תהליכים
  להתפתחות מקצועית בהיקף של 70 שעות בשנה.
 • סגן מנהל  הלומד שנה שנייה ומעלה יתפתח וילמד במסגרת תהליכים להתפתחות מקצועית בהיקף
  של 40  שעות בשנה.
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

 *פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
Footer Mobile