טופס נייח

אתגרים – פיתוח מנהיגות ביניים של מורים בחברה הערבית

רכזת התוכנית:
קמליה סגל 
camelia.segal@oranim.ac.il

תוכנית אתגרים- לפיתוח מנהיגות ביניים בבתי ספר בחברה הערבית- נבנתה כחלק מהחלטת ממשלה 922 (תוכנית חומש מערכתית 2016-2020)  בעניין שילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל. במהלך 2021-2022- צפויה להיות מאושרת החלטת המשך- 923.
נמצא כי פיתוח בעלי התפקידים בבית הספר (רכזי שכבות, רכזי מקצוע, יועצות, רכזים פדגוגיים ועוד) המוגדרים כדרג ניהול הביניים בבתי הספר משפיע באופן ישיר על איכות ההוראה והלמידה בבית הספר, ועל האפקטיביות הארגונית (ברק-מדינה, ע., אבני, ר. ובן-אריה, י. 2011).

מרכז קמה גאה להוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי בקרב מורים בחברה הערבית באמצעות תכנית אתגרים, שמטרתה פיתוח וחיזוק יכולת המנהיגות בצוותים חינוכיים בבתי הספר.
במסגרת הפעילות עוברים המורים תהליכי התפתחות מקצועית ואישית, ופועלים בקבוצה לשם קידום מיזמים בית ספריים וישוביים בשיתוף עם גורמים שונים בקהילה (ועד ההורים, הרשות המקומית, עסקים בקהילה ועוד).
התכנית פועלת בשיתוף אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך, מחוזות חיפה וצפון ומרכזי הפסג"ה.

בשנת תשפ"א הובלנו את הפעילות בכ- 50 בתי ספר בכל אזור חיפה והצפון.
ההרשמות לקורסים מתבצעים דרך מרכזי הפסג"ה

מטרות התכנית
 • הכשרה ופיתוח של המורה כאדם, כאיש חינוך וכמנהיג.
 • חיבור בין הפעולה בשדה החינוכי לתאוריה.
 • חשיפת המורה לגישות פדגוגיות רלוונטיות למאה ה-21 (חשיבה יזמית, חדשנית, למידה חברתית רגשית, למידה רב תחומית ועוד)
 • קהילתיות כשיטה - המורה כמאפשר ויוצר קהילות חיים ולמידה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
עקרונות יסוד בהטמעת התכנית
 • יישום הדרגתי- 3 שנים. השנה הראשונה תעסוק בהעצמה ופיתוח המורים ובעבודת הצוות, השנייה בפיתוח יזמות מערכתיות כאשר כל מורה מוביל צוות מורים בית ספרי, השנה השלישית פיתוח יזמה אזורית-קהילתית.
 • "We teach who we are”  חשיבות מכרעת לעולם הפנימי של המורה ביכולת להטמיע שינויים ולהתפתח בתחום המנהיגות, ההובלה, היזמות.
 • תפיסת הפעלה מותאמת- לכל בית ספר, לכל צוות.
 • עבודה וליווי המנהלים בתכנית, לפיתוח מנהיגות ביניים, במקביל לעבודה עם צוות אתגרים (לערב את הפיקוח ואת הפסגה לכל אורך התהליך).

במקביל להפעלת התכנית בבתי הספר מתקיימים 3 תהליכים נוספים:
 • פיתוח מנהיגות בקרב גננות- למנהיגות של הגננת יש השפעה קריטית על התפתחותו המיטבית של הילד והבוגר העתידי. על כן יש צורך לבסס ידע פדגוגי עדכני, להתבונן על הערכים החינוכיים המובילים את הגננת ולהדגיש את מקומה של הגננת כמנהיגה המשפיעה על ילדי הגן והקהילה.
 • פיתוח פורום מנהלים- חיבור יכולות המנהיגות וההובלה של המנהלים עם מנהיגות הביניים בבתי הספר שלהם יכולה להיות קפיצת מדרגה משמעותית באיכות העשייה הבית ספרית ומניפת ההשפעה תתרחב ותגדל.
 • פיתוח מנהיגות יישובית- תהליך שבו נבחר צוות חינוכי מוביל ברמה הרשותית/יישובית אשר מקבל הכשרה דו שנתית שבמהלכה נחשף לפרקטיקות הובלה ועבודה עם ממשקים שונים ביישוב וברשות (פורמאלי וא-פורמלאי), יצירת שותפויות וחיבורים בין בתי הספר לגורמים נוספים בקהילה ומוביל פרויקט יישובי שיש בו השפעה על מערכת החינוך ברשות.

Footer Mobile