תכנית 'ראשית'- קהילות מחנכות

לימודי תעודה - לימודי התמחות
תכנית 'ראשית' הינה פרי יוזמה של קרן משפחת ליאון הפועלת בתחומי הפילנתרופיה, לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן.
תהליך הלמידה המקדים של הקרן זיהה את פלטפורמת קהילות העמיתים הלומדות כאפקטיבית במיוחד עבור עובדי הוראה בארץ ובעולם.
קהילת המחנכות היא מרחב איכותי, בטוח ומאפשר ללימוד ושיתוף, המשגה, ויצירה.

תכנית 'ראשית' הינה פרי יוזמה של קרן משפחת ליאון בשיתוף משרד החינוך ומכון מופ"ת הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן. התכנית מדגישה את חשיבותן של מחנכות הכיתה כגורם משמעותי ומשפיע, הממוקם בצומת המפגש האסטרטגית שבין התלמיד, הבית וביה"ס. בכוחן של מחנכות הכיתה להשפיע באופן מתכלל על היבטים פדגוגים, רגשיים וחברתיים לאורך כל השנה ובמיוחד בתקופות משבר. ישנה הבנה כי לרשות המקומית תפקיד מכריע בהובלת תהליכים חינוכיים ובמימוש שוויון הזדמנויות וכי תהליכי חינוך משמעותיים מחייבים בעבודת עומק בזירה הרשותית.

בשנת תשפ"ב נבחר מרכז ק.מ.ה להיות מפעיל של התכנית הרשותית לטווח של 3 עד 5 שנים בכל רשות.
התוכנית נועדה לעצב יחד עם רשויות מקומיות תפיסה ופעילות להגברת שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל במרחב המוניציפאלי, תוך שילוב משמעותי של מחנכות כיתה במאמץ זה.
במסגרת התוכנית מתקיימת עבודה בתוך בתי הספר עם כלל מחנכות הכיתה, על המנהל/ת ובעלי תפקידים נוספים ומתקיים פורום מנהלים/ות רשותי בהובלת קמה- אורנים.

פעילות קמה- אורנים במסגרת ראשית קהילות מחנכות
  • בתשפ"ב - שדרות
  • תשפ"ג - שדרות ובית שאן
  • בתי ספר בודדים שבחרו בתוכנית בעפולה, טירת הכרמל ומגדל העמק.

אנחנו פועלים בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי והחינוך החרדי.

מטרות התוכנית
  • רתימת כלל המערכת העירונית – לקדם שוויון הזדמנויות באמצעות מחנכות כיתה
  • יצירת מודלים אפקטיביים וברי קיימא לשוויון הזדמנויות בזירה המוניציפאלית תוך התבססות על מחנכות כיתה

עוגני התוכנית
  • פיתוח קהילות מחנכות בית ספריות וכלל עירוניות
  • פיתוח מיזמים חדשניים ומענים ייחודיים להגברת שוויון הזדמנויות
  • ליווי והדרכה של בתי הספר ברשות לשם השגת היעד
  • עבודה עם המנהיגות החינוכית של העיר וכינון שולחן עירוני לאיגום כוחות לטובת הנושא
  • התאמה ייחודית למיפוי צרכים ושאיפות של כל עיר ועיר

*חלק מהחומר לכתיבת תיאור התכנית נלקחו מאתר קרן משפחת ליאון ומאתר ראשית- קהילות מחנכות של מכון מופ"ת. 

לינק לאתר קרן לאון- עמוד הבית - קרן משפחת ליאון (lionff.com)


Footer Mobile