הכשרת רכזי הכלה והשתלבות

להכשרות ופיתוח מקצועי בית ספרי בנושאי הכלה והשתלבות ניתן לפנות לרכזת התוכנית
ד"ר לילי ישראל    
lilisrael4@gmail.com


מחוז צפון ומחוז חיפה
  • ההרשמה לקורסים היא דרך מרכזי הפסג"ה במחוזות


תכנית ההכשרה לרכזי הכלה והשתלבות ממחוז חיפה ומחוז צפון נפרשת על שלוש שנים ברצף-  לימודים של 180 שעות.
מטרת ההכשרה היא לפתח אצל הרכז את הזהות המקצועית על פי תפיסות התפקיד של משרד החינוך ומכללת אורנים.

אנו מבקשים על פי תפיסת התפקיד, לפתח ולהעמיק תפיסה של הכללה בבית הספר וזיהוי ומניעה של הדרה בקרב כלל התלמידים והקהילה הבית ספרית.
התכנית הינה בהלימה ושיתוף עם מטרות משרד החינוך "קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל".

לרכז הכלה והשתלבות תפקיד מרכזי להעמקת התפיסה הרואה בקידום הפרט יעד חשוב ומובנה בתרבות הארגונית והחינוכית של בית הספר, בקידום הידע הבית ספרי לגבי תהליכים פסיכו-פדגוגיים בהוראה-למידה ובתכלול סדירויות מערכתיות בבית הספר ובקהילה.

התכנית מובילה את רכז הכלה והשתלבות לפיתוח אישי ומקצועי ולמומחיות במניעת הדרה וקידום הכללה כלפי מורים ותלמידים בבית ספרו. המומחיות כוללת למידה והתנסות הכוללים ידע, פדגוגיה, פרקטיקה ומודלינג.

במהלך ההכשרה הרכז מבנה את סמכותו המקצועית במקביל להרחבת הידע והתפיסה על בית הספר המכליל . הרכזים מתנסים במשימות התפקיד הדורשות ללמד, להוביל, להנחות צוותים, קשר עם בעלי תפקידים ומנהל בית הספר.

ההכשרה שמה דגש על מודלינג והתנסות בתפיסות ההכללה ובאבחנת המציאות המדירה בתוך בתי הספר.
הרחבת התפיסה המכלילה מתייחסת להבטים של שייכות, שונויות, הטרוגניות בכיתה ופדגוגיה מותאמת
Footer Mobile