תכנית 'ראשית'- קהילות מחנכות

לימודי תעודה - לימודי חינוך
תוכנית ראשית  - קהילות מחנכות​

קהילות המחנכות/ים הבית ספריות נועדו לייצר מרחב מאפשר למידה, שיתוף, עיסוק בדילמות התפקיד, התמודדויות וסוגיות אופייניות למחנכות ומחנכי הכיתה. הקהילות ייצרו מענים שאינם רק בתחום הפדגוגיה ויהוו פלטפורמה להתפתחות אישית ומקצועית של נושאות ונושאי התפקיד. בהמשך הקהילות יספקו מקום לפיתוח זהות התפקיד והפרופסיה של מחנכות ומחנכי הכיתה.
קהילה מקצועית הנה כר פורה לצמיחה והתפתחות רגשית, תודעתית ומקצועית. מסגרת תומכת ומלמדת המאפשרת למורות לעבד, לנתח, לגבש תובנות ולהוציא לפועל המשגות ותפיסות עבודה שהנן פועל יוצא של למידה דיאלוגית, מפרה ומעצימה. 
במרכז התכנית עומדת תפיסת המחנכת כסוכנת שינוי, מתוך אמונה שההתמקדות בה תאפשר היווצרותו של תהליך מקביל שבו תדע ותהיה מסוגלת להציב את תלמידיה במרכז, לבטא את קולם הייחודי בדרכים שונות, להאמין בעצמם וביכולתם כיום, ובעיקר במי שהם מסוגלים להיות בהמשך חייהם, אם יאמינו בעצמם ולא יוותרו.
למחנך/ת הכיתה הזדמנות ייחודית לתמוך במסע האישי של תלמידיהם ובו בזמן לאתגר את תפיסת היכולות והערך העצמי. לטפח ולטעת בהם אמונה עצמית, גאווה מקומית ותחושת מסוגלות. להתנסות ולתרגל מיומנויות שיתמכו בגיבוש זהותם האישית כבסיס חיוני לקידום שוויון הזדמנויות - יכולת השתלבות עתידית במוקדי השפעה וקבלת החלטות בחברה הישראלית.

 • בניית קבוצה - בניית אמון, קשר ומסגרת ללמידה ושיתוף.
 • פיתוח הפרופסיה - משמעות התפקיד, זהות, ערכים, אתיקה ושלל נגזרותיו.
חקר הפרקטיקה - מענים לאתגרי היום יום תוך דיוק פרקטיות נבחרות בשיטות חקר שונות במגוון תחומים.
 • קידום שוויון הזדמנויות - דרכים ואמצעים לקידום שוויון הזדמנויות 
 אנו מאמינים כי חברה וקהילה איתנה, היא כזו המאפשרת ומקדמת באופן אקטיבי שוויון הזדמנויות. תפיסת הקהילה היא תפיסה מכלילה, המניחה כי קיים יסוד משותף (זהות קהילתית) בין חברי הקהילה הגורם להם לרצות להתאגד, יסוד שיש לחזק ולשמר. 
הצלחה עירונית ובית ספרית בתחום של שוויון הזדמנויות וצמצום פערים יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים כגון: שפה רשותית ובית-ספרית משותפת; טקסים ומסורות  אשר מדגישים אירועים משותפים לכלל הקהילה; בניית מנהיגות חינוכית עירונית; יצירת אקלים חינוכי מקדם שוויון הזדמנויות; ועוד.

באמצעות תוכנית רשותית של ראשית קהילות מחנכות ביוזמה של קרן משפחת לאון ומשרד החינוך, נקדם את התפיסה העירונית של חיזוק תחושת השייכות ועיסוק בסוגיות של זהות בתוך מערכות החינוך העירוניות.​​

לימודי תעודה - לימודי חינוך
תיאור התוכנית 
בשנת תשפ"ב נכנסנו לעבודה בחמישה בתי ספר בשדרות כהתחלה של מהלך רב-שנתי של תוכנית רשותית שמטרתה לקדם שוויון הזדמנויות בראייה של מחנכות הכיתה כסוכנות השינוי.
בשנת תשפ"ד אנו מתחילים את שנתנו השלישית בעיר במסגרת התוכנית הרשותית.
אנו עובדים ב-7 בתי ספר יסודיים:
 • יסודי התורה (חרדי)
 • שקמים מעוז
 • גיל רבין
 • מדעים אלון
 • צומח חדש
 • מדעים תורני
 • ​נריה

במקביל אנו פועלים גם במרחב החינוכי העירוני – בשנת תשפ"ג קיימנו ימי לימוד עירוניים לכלל בתי הספר שבתוכנית, מפגשים וסיורים לכלל מנהלי בתי הספר בעיר וסמינר למידה לכלל המורים היסודיים בשדרות בנושא "מחנכות מקדמות שוויון הזדמנויות באמצעות שפה". 
בשנת תשפ"ד מתוכננת הרחבה של הפעילות במרחב החינוך העירוני בשיתוף פעולה פורה ומוצלח עם הקרן, מכון מופ"ת וגיל חדש - ראש אגף החינוך בעיר.​
לימודי תעודה - לימודי חינוך
תיאור התוכנית 
אגף החינוך בבית שאן שם לו למטרה לקדם את תחושת השייכות ולעסוק בנושא של זהות בשנת הלימודים תשפ"ג. תחושת שייכות הינה בסיסית והכרחית, וכן היא בעלת משמעות רבה בבניית זהות עצמית. ייחודיותה של קהילה מתבטאת באיכות הקשרים שבין האנשים המרכיבים אותה. בבית הספר, תחושת שייכות קהילתית קשורה קשר ישיר למעורבות בקהילה. כך, ככל שהרגש הקהילתי גבוה יותר, יש סיכוי גבוה יותר שאנשים ייקחו חלק למען מציאת פתרונות לבעיותיהם. מרכיב משמעותי נוסף הוא יצירת תחושת גאוות יחידה הכוללת בתוכה הדגשת הצלחות העבר של הקהילה והכרה בהישגיה כדי לגרום לחברים בה להיות גאים בה. 
בשנת תשפ"ג פעלנו בהצלחה רבה ב-4 בתי ספר יסודיים. 

בשנת תשפ"ד אנו מרחיבים פעילותנו ל-6 בתי ספר: 
 • תומר
 • גלבוע
 • תחכמוני
 • ישיבה תיכונית
 • מאיר
 • ​אמירים (חט"ב ותיכון)

במסגרת התוכנית הרשותית אנו מובילים את פורום החינוך העירוני הכולל את כלל מנהלי בתי הספר בעיר, מקיימים ימי למידה לכלל מחנכות/ים בתי הספר שבתוכנית, סיורים וסמינרים למנהלים/ות ומחנכים/ות. 

לימודי תעודה - לימודי חינוך​​
תיאור התוכנית 
לצד התוכנית הרשותית (שדרות ובית שאן) אנו פועלים גם במסגרת התוכנית הבית ספרית. בתוכנית זו בתי ספר מכל הארץ אשר מעוניינים ועומדים בקריטריונים של התוכנית, יכולים להשתתף באופן עצמאי ללא קשר לרשות. 

בשנת תשפ"ג התחלנו את פעילותנו בתוכנית הבית ספרית ב-3 בתי ספר:
 • החותרים - בטירת הכרמל
 • יהלום - בעפולה
 • ​עליזה בגין - במגדל העמק

בשנת תשפ"ד בנוסף לבתי הספר הקיימים אנו מצרפים בית ספר חדש: אופק - בכרמיאל. ​

Footer Mobile