טופס נייח

קהילת מתמטיקה יישומית

רכזים מובילים הטמעה של מתמטיקה יישומית באמצעות קהילות בית ספריות בחטיבות הביניים.
לימודי תעודה - תעודה במתמטיקה
מנהלת התוכנית
ד"ר סלעית רון
saleit.ron@oranim.ac.il

מתמטיקה יישומית העוסקת בנושאים רלוונטיים, רב תחומיים, מעוררי סקרנות וחשיבה ומחוברים לחיי היום יום של התלמידים, היא בעלת פוטנציאל לצמצום פערים ולקידום מצוינות.
הטמעת תחום המתמטיקה היישומית בחטיבות הביניים בתוכנית זו, יעשה במספר שלבים-
רכזים מחטיבות ביניים ילמדו בקהילת רכזים. קהילת הרכזים תעסוק בלימוד של חומרי למידה חדשניים בתחום המתמטיקה היישומית שפותחו על ידי מוסדות אקדמיים מובילים, בהתאמתם ליישום בשטח ובפיתוח פרקטיקות מיטביות להוראת הנושא.
במקביל, יוכשרו הרכזים בקהילה, לתפקיד מובילי קהילות מטמיעות מתמטיקה יישומית בבתי הספר ויקבלו ליווי קבוצתי ואישי לצורך כך. קהילות המורים הבית ספריות יובילו הטמעה של מתמטיקה יישומית בכיתות, תוך שימוש בכלי אבחון מותאמים למהלך.

השתלמות לקהילת הרכזים תשפ"ב:
תתקיים בימי שלישי בין השעות 15:00-18:00 החל מה- 25-1-22 ועד ל-17-5-22.
בתוכנית 13 מפגשים מקוונים (+ פעילויות אסינכרוניות).

נושאי המפגשים
  • הובלה של קהילה בית ספרית לומדת בתחום המתמטיקה היישומית.
  • מתמטיקה יישומית לחטיבות ביניים- חומרי למידה חדשניים העוסקים בבעיות מידול וחשיבה, בהתאם לתוכנית הלימודים בהנחיית קבוצות הפיתוח; I-MAT , הטכניון ומודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה אוניברסיטת חיפה.
  • כלים דיאגנוסטיים להערכת תהליך הלמידה בהיבטים של חשיבה מסדר גבוה והיבטי SEL- הידאטה, מט"ח.
  • פיתוח פרקטיקות להוראה מיטבית של מתמטיקה יישומית באמצעות למידה של תוכניות מהארץ ומהעולם וחקר הפרקטיקה בשטח.

היקף הלמידה בקהילת הרכזים יהיה 60 ש'. בנוסף, יקבלו הרכזים ליווי אישי בהטמעה בבית הספר בהיקף של 5 ש'.

סגל המנחים
נעם ארם, שגיא בן-חור, יוסי וגנר, מיכל פרידמן.
בנוסף - הנחייה למפגשים ייעודים על ידי צוותי הפיתוח וההערכה מתוכניות I-MAT , הטכניון, מודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה, אוניברסיטת חיפה והידאטה, מט"ח.

פירוט המפגשים:
תאריךיום בשבוענושאשעותשעות אקדמיות
25/01/2022שלישימבוא להשתלמות- הכרות אישית ומקצועית, SEL בהקשר של למידת מתמטיקה יישומית15:00-18:154
01/02/2022שלישי

דיאגנוסטיקה- מט"ח,

יסודות לבניית קהילה בית ספרית

15:00-18:154
08/02/2022שלישי

כלים דיאגנוסטיים להערכת תהליך הלמידה בהיבטים של חשיבה מסדר גבוה והיבטי SEL- הידאטה, מט"ח.

15:00-18:154
15/02/2022שלישימודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה- אוניברסיטת חיפה-שימוש במערכת המרא"ה כתלמידים15:00-18:154
22/02/2022שלישימודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה- אוניברסיטת חיפה- היכרות עם ממשק מורה במערכת15:00-18:154
01/03/2022שלישימודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה- אוניברסיטת חיפה- יצירת פעילויות מודולריות בהתאם לשונות הכיתה ומיקרו הוראה15:00-18:154
א-סינכרוני מודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה- אוניברסיטת חיפה- יישום בכיתות ולמידה מתהליך ההטמעה. 3
08/03/2022שלישי טכניון IMAT - לימוד משימות אורייניות העוסקות בעולם האמיתי ובעיקר בפיתוחים טכנולוגיים ומתוכם בניית מידול מתמטי, יישום ופירוש התוצאות למציאות. בהתאמה לתוכנית הלימודים בכיתות ח' ו-ט'.15:00-18:154
15/03/2022שלישי טכניון IMAT – המשך משימות אוריינות.15:00-18:154
22/03/2022שלישי טכניון IMAT – המשך משימות אוריינות.15:00-18:154
א-סינכרוני  טכניון IMAT - הטמעת משימות בכיתות ולמידה מתהליך ההטמעה.  3
29/03/2022שלישיפדגוגיה מותאמת שטח- פיתוח פרקטיקות להוראה מיטבית של מתמטיקה יישומית.15:00-18:154
05/04/2022שלישי

דיאגנוסטיקה- מט"ח

ליווי תהליך בניית קהילה בית ספרית.

15:00-18:154
10/05/2022שלישיבניית קהילה בית ספרית- ליווי תהליך, פדגוגיה מותאמת שטח- פיתוח פרקטיקות להוראה מיטבית של מתמטיקה יישומית.15:00-18:154
א-סינכרוני פדגוגיה מותאמת שטח- פיתוח פרקטיקות להוראה מיטבית של מתמטיקה יישומית.15:00-18:152
17/05/2022שלישיהצגת תיק פרקטיקות להוראה מיטבית, סיכום תהליכי למידה בקהילת הרכזים ובקהילות הבית ספריות.15:00-18:154

לימודי תעודה - תעודה במתמטיקה
Footer Mobile