טופס נייח

תוכנית מית"ר

מית"ר (מתמטיקה יישומית- תוכנית הרכזים)
לימודי תעודה - תעודה במתמטיקה
מנהלת התוכנית
ד"ר סלעית רון
saleit.ron@oranim.ac.il
סגל המנחים: נעם ארמצ'וק, שגיא בן-חור, יוסי וגנר, מיכל פרידמן סיון.

תכנית מית"ר מיועדת לרכזי מתמטיקה בחטיבות הביניים.
התוכנית עוסקת בחיבור בין עולמות ההנדסה, הטכנולוגיה והמדע הסובבים אותנו בחיי היום יום לבין תוכנית הלימודים במתמטיקה.

קהילת הרכזים תעסוק בנושאים הבאים:
  • לימוד ופיתוח של חומרי למידה המקדמים חשיבה מסדר גבוה, אוריינות מתמטית ומיומנויות דיגיטליות הנגזרים מתוך תוכנית הלימודים, בהקשר ליישומים בעולם אמיתי, בהנחיית קבוצות הפיתוח; I-MAT, הטכניון ומודלים לחשיבה בסביבת המרא"ה אוניברסיטת חיפה.
  • כלים דיאגנוסטיים להערכת תהליך הלמידה בהיבטים של חשיבה מסדר גבוה והיבטי SEL- הידאטה, מט"ח.
  • פיתוח פרקטיקות להוראה מיטבית של חשיבה מסדר גבוה במתמטיקה, אוריינות מתמטית ומיומנויות דיגיטליות באמצעות למידה של תוכניות מהארץ ומהעולם וחקר הפרקטיקה בשטח.
  • הובלה של קהילה בית ספרית לומדת בתחום המתמטיקה.
היקף הלמידה בקהילת הרכזים יהיה 60 ש'. בנוסף, יקבלו הרכזים ליווי אישי לסיוע בהובלה של קהילות בית ספריות לומדות בהיקף של 5 ש'.

לימודי תעודה - תעודה במתמטיקה
Footer Mobile