טופס נייח

הכשרות לאנשי חינוך

לימודי תעודה - הכשרת רכזים פדגוגיים   
הכשרת רכזים פדגוגיים

תוכנית הכשרה דו-שנתית לתפקיד רכז פדגוגי בבתי הספר (יסודי ועל יסודי)

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה -הכשרת מנהלים לבתי-ספר  
הכשרת רכזי הכלה והשתלבות

תכנית ההכשרה לרכזי הכלה והשתלבות ממחוז חיפה ומחוז צפון נפרשת על שלוש שנים ברצף- לימודים של 180 שעות.
מטרת ההכשרה היא לפתח אצל הרכז את הזהות המקצועית על פי תפיסות התפקיד של משרד החינוך ומכללת אורנים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​​​​​​

לימודי תעודה -הכשרת מנהלים לבתי-ספר  
הכשרת מנהלים לבתי-ספר

הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 תהליכי מדידה והערכה  
הכשרת רכזי הערכה ומדידה ​

הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לביצוע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וייזום דיון בהם לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

Footer Mobile