טופס נייח

תק'דום – פיתוח מנהיגות חינוכית בחברה הערבית

רכזת התוכנית:
אפרת פרננדס
 efrat.fernandes@oranim.ac.il​

התוכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית בבתי ספר בחברה הערבית נבנתה כחלק מהחלטת ממשלה 922 (תוכנית חומש מערכתית 2016-2020), בעניין שילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל, אשר התחזקה בהחלטת ההמשך - 923.

נמצא כי פיתוח בעלי התפקידים בבית הספר (רכזי שכבות, רכזי מקצוע, יועצות, רכזים פדגוגיים ועוד), המוגדרים כדרג ניהול הביניים בבתי הספר, משפיע באופן ישיר על איכות ההוראה והלמידה בבית הספר, ועל האפקטיביות הארגונית (ברק-מדינה, ע., אבני, ר. ובן-אריה, י. 2011).

מרכז ק.מ.ה גאה להוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי בקרב אנשי ונשות חינוך בחברה הערבית באמצעות תכנית תק'דום (תכנית אתגרים, לשעבר), שמטרתה הצמחת מנהיגות חינוכית, כבסיס לחיזוק מערכת החינוך בחברה הערבית.
במסגרת הפעילות בתוכנית, עוברים הצוותים החינוכיים תהליכי התפתחות מקצועית ואישית, ופועלים בקבוצה לשם קידום מיזמים חינוכיים וקהילתיים במרחבים החינוכיים (בית ספר, גני ילדים, ישובים), בשיתוף עם גורמים שונים בקהילה (ועד ההורים, הרשות המקומית, עסקים בקהילה ועוד).
התוכנית פועלת בשיתוף אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך, מחוזות חיפה וצפון ומרכזי הפסג"ה.

בשנת תשפ"ג הובלנו את הפעילות בכ- 50 בתי ספר בכל אזור חיפה והצפון.
ההרשמות לקורסים מתבצעים דרך מרכזי הפסג"ה.

מטרות התוכנית
 • גיבוש תודעה מנהיגותית ושאיפה למצוינות, בדגש על ראיה מערכתית ופרואקטיביות של פרטים וצוותים. 
 • הקניית כישורים וכלים פדגוגיים יישומיים רלוונטיים למנהיגות החינוכית בבתי הספר, בגנים ובישובים. 
 • קידום תרבות חינוכית משתפת ואחריות משותפת, בקרב צוותי הניהול ובעלי התפקידים. 
 • הבנית בית הספר כמערכת מפתחת מנהיגות משתפת, בהובלת המנהל.ת. 
 • פיתוח שגרות ארגוניות המאפשרות הצמחת מנהיגות, עבודת צוות, ומתן ביטוי לתרבות חינוכית משתפת. 
 • ​קהילתיות כשיטה – אנשי החינוך כמאפשרים ויוצרים קהילות חיים ולמידה בתוך המרחבים החינוכיים ומחוצה להם.

​עקרונות יסוד בהטמעת התוכנית
 • יישום הדרגתי בן 3 שנים - השנה הראשונה תעסוק בהעצמה ופיתוח המורים ובעבודת הצוות; השנייה בפיתוח יזמות מערכתיות, כאשר כל איש חינוך מוביל צוות מורים בית ספרי; השנה השלישית תתמקד בפיתוח יוזמה אזורית-קהילתית.
 •  "We teach who we are”  מיוחסת חשיבות מכרעת לעולם הפנימי של אנשי החינוך ביכולת להטמיע שינויים ולהתפתח בתחום המנהיגות, ההובלה, היזמות.
 • תפיסת הפעלה מותאמת ורלוונטית - לכל מרחב חינוכי, לכל צוות, לכל סוג תהליך.
 • ​עבודה וליווי המנהלים בתוכנית תק'דום, במקביל לעבודה עם הצוות החינוכי (יחד עם שילוב הפיקוח וצוותי מרכזי הפסג"ה לכל אורך התהליך).

במקביל להפעלת התוכנית בבתי הספר מתקיימים תהליכים נוספים:
 • פיתוח מנהיגות גיל רך בקרב גננות – למנהיגות הגננות ישנה השפעה קריטית על התפתחותו המיטבית של הילד והבוגר העתידי. זהו תהליך דו-שנתי המחבר ידע פדגוגי עדכני לתחושת המסוגלות והפרואקטיביות של הגננת, מחזק את הערכים החינוכיים המובילים אותה כאשת חינוך ומעצים את מקומה כמנהיגה המשפיעה על ילדי הגן והקהילה, הלכה למעשה.
 • תהליך מעברים – העוסק במיטוב החיבור שבין הצוות החינוכי בגני הילדים לצוותי א'-ב' בבתי הספר, לשם העצמת המנהיגות המקומית, הבנה הוליסטית של צרכי היישוב ברמה החינוכית-קהילתית, שמירה על רצף חינוכי וחיזוק מיומנויות של עבודת צוות, שותפויות וחיבור לקהילה. 
 • פיתוח מנהיגות יישובית - תהליך שבו נבחר צוות חינוכי מוביל ברמה הרשותית/יישובית, אשר מקבל הכשרה דו שנתית, במהלכה נחשף לפרקטיקות הובלה ועבודה עם ממשקים שונים ביישוב וברשות (פורמלי וא-פורמלי), יצירת שותפויות וחיבורים בין בתי הספר לגורמים נוספים בקהילה ומוביל פרויקט יישובי, בעל השפעה על מערכת החינוך ברשות.

Footer Mobile