טופס לידים

הכשרת רכזים פדגוגיים

​רכזת התוכנית: קמליה סגל  camelia.segal@oranim.ac.il
ההרשמות הן דרך מרכזי הפסג"ה
תוכנית הכשרה דו-שנתית לתפקיד רכז פדגוגי בבתי הספר (יסודי ועל יסודי)
מתוקף אחריותו  להובלת התחום הפדגוגי לצד מנהל בית הספר, אנו רואים ברכז הפדגוגי חלק מהצוות המוביל והמנהיג בבית-הספר. הוא שותף לגיבוש מדיניות בית ספרית הנוגעת לקידום תהליכי פיתוח מקצועי, לפיתוח מקצועי אישי של המורים, קידום הישגים וקידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר, ומלווה את רכזי המקצועות והמורים בישום בפועל של מדיניות זו.
התכנית מכוונת לסייע לרכזים הפדגוגיים  לחבר בין בירור עקרוני של תחומי אחריותם, לבין רכישת כלים מעשיים שיסייעו להם לעמוד באופן מיטבי באחריות זו. בתכנית יושם דגש רב על שיתוף קבוצתי ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שהמשתתפים מביאים איתם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של בבית הספר. התכנית מחברת בין למידה התנסותית של כלים לניהול פדגוגי, יישום בפועל של כלים אלו בעבודה השוטפת של הרכזים הפדגוגיים בבתי הספר, ולמידת עמיתים המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים.

להרשמה לתכנית
(לרכזים אשר משתתפים בתכנית בלבד):
Footer Mobile