טופס נייח

מחשבות על מגדר

קוד השתלמות: 79900
מרצה
: ד"ר יעל גלעת
מועד: סמסטר א', ימי שלישי 15:45-17:15
1 ש"ש; 2 נק"ז

תקציר
הקורס מעמיד לחשיבה ביקורתית את הסדר המגדרי ההגמוני, את היחסים החברתיים בין המינים, את מעמדן וכוחן של נשים בחברות שונות, את ייצוגן של נשים באמנות, ובכלל את כינונם של סובייקטים מגדריים. לקורס

שתי מטרות עיקריות

  • פיתוח חשיבה מגדרית : הקורס מבקש למפות ולהציג את ההתפתחויות המרכזיות של החשיבה הפמיניסטית המודרנית והפוסטמודרנית, אשר באמצעותן נוכל להביט בצורה מצליבה ((Intersectional theory   על תולדות האמנות ובייחוד על זו המודרנית.
  • היכרות עם פועלן ויצירותיהן של נשים אמניות מזה ושל  יצירות מבוססות מגדר מזה באמנות משנות ה70 ואילך תוך חשיפת אמניות חלוצות בעולם וגם בארץ ישראל/פלסטין.

נושאי לימוד
א.    התפתחות ומגמות בחשיבה משאלות על אי- השוויון מגדרי ועד לשאלות של מעמד, גזע ומגדר. סקירה וקריאה מתוך טקסטים מרכזים.  
ב.    סקירה ביקורתית-מגדרית של  הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית.  
  •  ייצוגיי הגוף הנשי: ערום, פורנוגרפיה, אישה מולדת, אישה-אם
  • פוליטיקה וגבולות השדה: השכחה של נשים יוצרות לצד קנוניזציה של הגברים היוצרים בזרמי האמנות האוונגרדיות
  • נושאים וסגנונות שיצרו האמניות במודרניזם המוקדם.
ג.    עכשיו בעולם: מגמות חדשות : מעמדן ובמיקומן של אמניות נשים ובתוצרי עבודותיהן מאמצע המאה ה20 ואילך.
ד.    כאן ועכשיו: מגדר ופמיניזם באמנות בישראל:

דרכי הוראה
הרצאות, מצגות, שיח קבוצתי,  רפרטים לפי קבוצות , קריאה מודרכת, הרצאות אורח(ת). השיעורים
Footer Mobile