טופס נייח

קורסים המקנים נקודות לתואר שני (תכנית אפסון קורסים)

​קורסים המיועדים למורים אשר מעוניינים להתנסות בקורסים אקדמיים לתואר שני. הצלחה בקורס תקנה לכם נקודות זכות בלימודי המשך לתואר שני במכללת אורנים, בהתאם לתנאי תכנית אפסון קורסים של משרד החינוך ולתנאי הרישום והלימוד של מכללת אורנים.

הקורסים מוכרים לגמול השתלמות בהיקף של 30 שעות לכל קורס.
Footer Mobile