טופס נייח

הוראת גיאומטריה מבוססת טכנולוגיה

תואר שני (מסלול הוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי)
מרצה: ד"ר רותי סגל
סמסטר א', ימי שני 14:00-15:30
1 ש"ש; 2 נק"ז

תקציר
הקורס הנוכחי הינו סמסטריאלי, מיועד לסטודנטים לתואר השני ולבעלי עניין ויעסוק בהיבטים שונים של הוראת גיאומטריה בבית ספר היסודי הנשענים על תיאוריות למידת גיאומטריה, גם כאלה  המבוססות  על שילוב טכנולוגיה. יעדיו של הקורס כוללים: העמקת הידע בגיאומטריה אוקלידית, הבנת האתגרים בהוראת גיאומטריה, קשיים של תלמידים בלמידת הנושאים השונים, הכרות עם סביבות טכנולוגיות שונות להוראת גיאומטריה, כמו תכנת Geogebra, אתרים המציעים למידה בסביבה טכנולוגית, המזמנים הוראה המבוססת על תהליכי חקר המובילים להבנה מעמיקה יותר של האובייקטים הגיאומטריים, תכונותיהם, יחסי הכלה, הכללות שניתן לשער, ודרכי הנמקה המתאימות לתלמידי בית הספר היסודי.
בין היתר הסטודנטים יתנסו בבנייה ושילוב של פעילות חקר בגיאומטריה, יזהו מאפיינים של משימות חקר בגיאומטריה ועוד.
בכל אחד מהמפגשים ישולבו פעילויות של הרחבה והעמקה בגיאומטריה אוקלידית כמו:
הכרות ובנייה של משולשים מסוגים שונים, על בסיס הגדרותיהם ותכונותיהם, זיהוי הקשר בין סוגי משולשים לבין מיקומם של הגבהים במשולש, משמעות נקודות חיתוך של אנכים אמצעיים, התיכונים וחוצי הזוויות במשולש, סוגי מרובעים והגדרותיהם, תכונות של מרובעים, הקשר בין מצב הדדי של אלכסוני מרובע לבין סוג המרובע, יחסי ההכלה במשפחת המרובעים, סימטריה במצולעים, חישובי שטחים והיקפים, מעגלים ומושגים במעגל מעגלים חוסמים וחסומים, גופים מרחביים.
Footer Mobile