טופס נייח

יצירת אקלים בית ספרי מיטבי

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
רכזת התכנית: מירב מנור-גורן
סמל התכנית: 24502
תכנית דו-שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות

מחקרים רבים מהארץ ומהעולם חוזרים ומדגישים בממצאיהם את חשיבותו של אקלים בית הספר
לקידום רווחה נפשית של הצוות החינוכי והתלמידים, ואת השפעתו הקריטית של האקלים החינוכי על הישגי התלמידים.
מהם המפתחות לבניית אסטרטגיה מערכתית לשינוי תרבות בית ספרית המאפשרת התפתחות מיטבית ורווחה נפשית?
כיצד ניתן לממש במרחב הבית ספרי צרכים מיטביים של אוטונומיה, מסוגלות וביטוי אוטנטי של הצוות החינוכי והתלמידים?

בואו ללמוד ידע וכלים שיסייעו לבתי הספר שתלוו לקבל: "מפתחות להובלת מצוינות באקלים"

מטרות הלימודים
 • הקניית ידע וכלים מהארץ ומהעולם לקידום מצוינות באקלים בבתי ספר
 • מיצוב תפיסת תפקיד היועצת בקידום מצוינות באקלים
 • בניית התערבויות אפקטיביות מותאמות המקדמות מצוינות אקלימית
 • לימוד והתנסות בכלים ייחודים וחדשניים לקידום מצוינות באקלים

קהל היעד
יועצים חינוכיים בשנתם הרביעית ואילך המעוניינים להתמחות בליווי מוסדות חינוך למצוינות באקלים.

נושאי הלימוד
 • ידע עדכני מהארץ ומהעולם על מצוינות באקלים חינוכי
 • מפתח למיפוי בית ספרי ולאיתור צרכים שיסייעו בהשגת השינוי
 • מפתח צוות: מורים שייכים מובילים למצוינות באקלים. תפקיד המנהל והצוות החינוכי בהובלת מצוינות באקלים
 • מפתח למצוינות במרחב הכיתתי: ניהול כיתה מיטבי והתמודדות עם בעיות משמעת
 • מפתח שותפות הורים וקהילה: הובלת מצוינות באקלים באמצעות שתופי פעולה במוסד החינוכי ובקהילה
 • מפתח חברתי: מיומנויות חברתיות, התמודדות עם דחיה חברתית בקרב תלמידים והקשר למצוינות אקלים
 • מפתח לעתיד: פיתוח אחריות אישית וחברתית ברשת, התמודדות עם בריונות ברשת ומצוינות אקלים

דרכי הוראה
 • למידת ידע תיאורטי עדכני
 • דיונים וסדנאות
 • מרצים אורחים
 • מפגש עם צוותי חינוך מבית ספר "פורצי דרך" בתחום האקלים המיטבי
 • התנסות הלכה למעשה של המשתתפים בהבניה ובהפעלה של תכנית לקידום מצוינות באקלים

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
"מפתחות להובלת מצוינות באקלים" מטעם מכללת אורנים ומטעם שפ"י – השירות הפסיגולוגי ייעוצי של משרד החינוך

המנחה
מירב מנור גורן, דוקטורנטית ביעוץ חינוכי, מרצה ומנחה בשפ"י, מתמחה בהדרכת יועצים ובתי ספר בתהליכי שינוי וקידום אקלים מיטבי.

Footer Mobile